Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Το μνημόνιο της Δράσης με τους πολίτες

Προτείνω ένα πολιτικό μνημόνιο της Δράσης με τους πολίτες. Εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα, δηλαδή η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θα υποστηρίξουμε στο μέλλον το σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση αυτού του μνημονίου και υπό τον όρο ότι το σχετικώς πλειοψηφόν κόμμα θα δεσμευθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών στην εφαρμογή τους.
Το πρώτο μέρος αυτού του μνημονίου θα μπορούσε ενδεικτικά να είναι οι εξής παρεμβάσεις:

1) Φορολογική μεταρρύθμιση

* Μείωση των φορολογικών συντελεστών με δραστικό τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
* Αντικειμενοποίηση των φορολογικών ελέγχων και συντόμευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος ελέγχου, ώστε να λήξει η ομηρία των επιχειρήσεων από τον βραχνά (και συχνά τον εκβιασμό) της Εφορίας.
* Μεταφορά του φορολογικού ελέγχου στους ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές. Οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται για την αρτιότητά τους από την Εφορία.
* Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος ώστε να περιορισθεί το υπέρογκο κόστος που δημιουργεί η τήρηση των τυπολατρικών διατάξεων του φορολογικού συστήματος.
* Κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής των Ο.Ε.
* Κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
* Κατάργηση της προκαταβολής φόρου επομένης χρήσεως.


2) Παράλληλες θεσμικές ρυθμίσεις, αμέσου εφαρμογής

* Κατάργηση όλων των υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων, αμέσων η εμμέσων. Δηλαδή υποχρεωτικές παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων, νομαρχιακών ελεγκτών κ.λπ. στην ίδρυση, μετασχηματισμό, συγχώνευση, αυξήσεις κεφαλαίου των επιχειρήσεων.
* Κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επιμελητήρια.
* Αντικατάσταση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών σε εφημερίδες με αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών στο διαδίκτυο. Κατάργηση του αγγελιόσημου καθώς και του χαρτοσήμου 0,6% επί των επιταγών.
* Απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων και αντικατάσταση των κρατικών αδειών με πιστοποιήσεις.
* Αποποινικοποίηση των ακάλυπτων επιταγών.
*Αναγνώριση των μεθόδων υπεργολαβίας (outsourcing) σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, καθώς αυτές δίνουν μεγαλύτερη ευλυγισία στη διαμόρφωση του κόστους των επιχειρήσεων.
* Δημιουργία υπηρεσιών one-stop-shop για επιχειρηματικές αδειοδοτήσεις, τόσο νέων όσον και υφισταμένων επιχειρήσεων. (Κάτι σαν ΚΕΠ για επιχειρήσεις)


3) Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο

* Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και του κανονιστικού περιβάλλοντος.
* Διαμόρφωση συστήματος κινήτρων και επιβράβευσης των ιδιαίτερα επιτυχημένων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα αυτών που δημιουργούν brands υπερεθνικής εμβέλειας.
* Αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου ώστε να τακτοποιούνται γρήγορα οι επιχειρηματικές αποτυχίες και επαναφορά των θεσμών εξυγίανσης (άρθρο 44 ν. 1892/1990). Εξίσωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου με αυτά των άλλων πιστωτών σε περιπτώσεις πτωχεύσεων.
* Ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα ώστε να ελαττωθεί το κόστος των επιχειρήσεων.

Τα πιο πάνω μέτρα, αν εφαρμοστούν, θα δώσουν ισχυρότατη ώθηση στην επιχειρηματικότητα και εκτιμάται ότι θα διπλασιάσουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις στη χώρα μας μέσα σε μια δεκαετία.

Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα είναι το κέρδος της χώρας.

Για την Παιδεία

* την άρση του κρατικού μονοπωλίου σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης,
* την αυστηρή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εκπαιδευτικών,
* την αποκατάσταση του δικαιώματος επιλογής σχολείου ή πανεπιστημίου για τους γονείς και τους μαθητές με την καθιέρωση ευρύτατου συστήματος υποτροφιών ή επιταγών εκπαίδευσης,
* την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.
* Σύνδεση των επιχειρήσεων με τη μέση και ανώτερη εκπαίδευση μέσω κινήτρων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους μαθητές/φοιτητές. Παρουσίαση και προβολή της επιχειρηματικότητας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια.
* Πλήρης σύνδεση όλων των μαθητών και φοιτητών στο διαδίκτυο.


Για τη δημόσια διοίκηση – δικαιοσύνη

* Την καθιέρωση ατομικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των θιγόμενων πολιτών, 
* Την υποχρεωτική μείωση κατά δέκα τοις εκατό του χρέους της γενικής κυβέρνησης κάθε χρόνο.
* Τη σταδιακή μείωση των δημοσίων υπαλλήλων στο πενήντα τοις εκατό και την πλήρωση των δημιουργούμενων κενών με αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και μετατάξεις.
* Την άμεση συμμόρφωση της διοίκησης με τις εις βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της διοίκησης από τους ίδιους τους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση που εκκρεμεί προς εκτέλεση, 
* Την προσωρινή εκτέλεση κατά του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
 
* Το μέτρο της κλιμάκωσης της κύρωσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (όσο αργεί, αυξάνει και η κύρωση),
 
* Την καθιέρωση ευθύνης εις ολόκληρον του νομάρχη, δημάρχου, διευθυντών δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π που δεν συμμορφώνονται
 
* Την έκδοση από το τριμελές συμβούλιο δικαστών της πράξης, η έκδοση της οποίας αποτελεί το αντικείμενο της καθυστερημένης συμμόρφωσης, καθ’ υποκατάσταση της διοίκησης

Αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, το γνωρίζουμε καλά, δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο. Απαιτεί χρόνο, σκληρή δουλειά, ιώβεια υπομονή και επιμονή. Είναι όμως μια προσπάθεια που αξίζει τον κόπο. Άλλωστε, όπως έλεγε ένας μεγάλος αμερικανός πολιτικός, “το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι τον ίδιο μας το φόβο”. Τον αδιόρατο, παράλογο και αναίτιο φόβο που παραλύει τη βούλησή μας και μας αφήνει παγιδευμένους στο τέλμα και στην παρακμή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε τη γνώμη σας!