Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Κλειστά επαγγέλματα ( 3 / 3): «Ξεναγός»: ένα ακόμη κλειστό επάγγελμα, μια ακόμη ένδειξη παρωχημένης λογικής

Συνεχίζω την αναφορά στα κλειστά επαγγέλματα (βλ. μέρος 1 και μέρος 2) με ένα κλειστό επάγγελμα που δεν έχει ακόμη απασχολήσει ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για το οποίο σε πρώτη ανάγνωση δεν επιφέρει καμία αλλαγή το πρόσφατο νομοσχέδιο περί απελευθέρωσης κλειστών επαγγελμάτων. Αυτό του ξεναγού.
Σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, η άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού ρυθμίζεται νομοθετικά (όπως τα πάντα στη χώρα μας...) με βάση το Νόμο 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 309/1987 (ΦΕΚ 149 Α) και το Νόμο 3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α). Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
«Ξεναγός (εξηγητής), κατά την έννοιαν του παρόντος είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος.»
«...Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ, κατόχους διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) [πρώην σχολές ΕΟΤ], οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων δδ’και εε’ της περίπτωσης β’...»
Υπήρξε σκέψη μερικού μόνο ανοίγματος του συγκεκριμένου επαγγέλματος κατά το 2009 (μόνο για τους πτυχιούχους αρχαιολογίας ή ιστορίας τέχνης) αλλά μετά από αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών και αυτό ακόμη το μικρό άνοιγμα απετράπη.
Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν συσχετίζει καν τις παραπάνω δραστηριότητες με την παροχή αμοιβής. Δηλ., αν ο οποιοσδήποτε από μας έχει κάποιους φιλοξενούμενους από το εξωτερικό (ή το εσωτερικό) και θελήσει να τους «ξεναγήσει» στα μέρη του, να τους μιλήσει δηλαδή δείχνοντας τους κάτι τριγύρω, κινδυνεύει να θεωρηθεί παραβάτης του νόμου και να συλληφθεί!
Ενδεικτικά, είχα πρόσφατα κουβέντα με οδηγό σε εθνικό δρυμό της χώρας [αποφεύγω ενσυνείδητα να γίνω πιο σαφής...] ο οποίος μου εκμυστηρεύτηκε ότι του έχουν γίνει «συστάσεις» να μην μιλάει κατά την –μακρά– διαδρομή μεταφοράς των επισκεπτών από το σημείο Α στο σημείο Β έτσι ώστε, όταν οι επισκέπτες φτάσουν στο σημείο Β «να έχουν κάτι να τους πουν και οι ξεναγοί» και να αισθάνονται υποχρεωμένοι να ζητήσουν και υπηρεσίες ξεναγού...

Τι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό διδάσκονται οι ξεναγοί στις σχολές τους;
Οι σπουδές στις Σχολές Ξεναγών του ΕΟΤ διαρκούν δυόμισι συνολικά χρόνια και είναι υποχρεωτικές για την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος. Μέσα σε αυτά τα δυόμισι χρόνια οι μελλοντικοί επαγγελματίες ξεναγοί έρχονται σε επαφή με διαφορετικές πλευρές της ελληνικής ιστορίας (αρχαία ως νεώτερη), της τέχνης, της αρχαιολογίας, θρησκειολογίας, λογοτεχνίας, λαογραφίας, γεωγραφίας, οικολογίας, παλαιοντολογίας, σπηλαιολογίας, τουριστικής – αρχαιολογικής νομοθεσίας, και διδάσκονται και κάποια άλλα «πρακτικά» θέματα (ορθοφωνία, πρώτες βοήθειες, θέματα τουριστικών πρακτορείων κτλ.). Κατά μέσο όρο η διδασκαλία διαρκεί περίπου 40 ώρες για κάθε μάθημα (αν πρόκειται για «διδακτικές ώρες» αυτομάτως πέφτουμε στις 30 ώρες για κάθε μάθημα...)

Από το πλήθος και το εύρος των διδασκόμενων θεμάτων προκύπτει ότι είναι αδύνατο οι ξεναγοί να εμβαθύνουν σε οποιοδήποτε από αυτά και απλώς παίρνουν «μία γενική ιδέα» για κάθε τομέα. Μόνο εκ των υστέρων μπορούν (με προσωπικό διάβασμα και την εμπειρία τους) να αποκτήσουν πραγματικά γνώσεις με βάθος. Άρα, προκύπτουν κάποια σημαντικά ερωτήματα:

1) Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα διενέργειας ξεναγήσεων κάποιος ειδικευμένος σε έναν από τους διδασκόμενους τομείς, αλλά να πρέπει να περάσει δυόμισι χρόνια απ’ τη ζωή του στη Σχολή Ξεναγών; Δεν είναι αστείο οι διδάσκοντες στις Σχολές Ξεναγών να μην επιτρέπεται να κάνουν ξεναγήσεις; Γιατί να πρέπει κάποιος να παρακολουθήσει ένα σωρό «άσχετα» μαθήματα (π.χ. αρχαιολογίας) αν ενδιαφέρεται να προσφέρει ξεναγήσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα (π.χ. σπηλαιολογία;)

2) Γιατί είναι προτιμότερο από απόψεως τουριστικής πολιτικής και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος –το έτος 2010- να «προωθούνται» ξεναγοί γενικών, εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και να μην αφήνονται να βγουν στην αγορά και ξεναγοί εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα θέματα με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα / γνώσεις; Ισχυρίζομαι ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος τη σημερινή εποχή είναι και ξεπερασμένη αλλά και μάταιη. Πιθανώς δε, το μόνο που επιτυγχάνει είναι να ομογενοποιεί (και άρα να κάνει λιγότερο ανταγωνιστικό) το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να μειώνει ακόμη περισσότερη την «πίττα» του επαγγέλματος των ξεναγήσεων με τη μορφή που αυτές παραδοσιακά διεξάγονται. (βλ. και σημείο 3)

3) Νομίζει ο νομοθέτης που ορίζει το πρόγραμμα της κρατικής σχολής ξεναγών ότι μπορεί να προβλέψει όλα τα αντικείμενα ενδιαφέροντος ενός επισκέπτη; Στη Γερμανία, γνωστή έγινε πρόσφατα η ξεναγός Anna Haase η οποία προσφέρει ξεναγήσεις στις δημόσιες τουαλέτες του Βερολίνου! Θα δέχονταν οι υπεύθυνοι μιας κρατικής σχολής να εντάξουν στο πρόγραμμά τους ένα τέτοιο αντικείμενο; Και αν υποθέσουμε ότι υπερέβαιναν τη μοιραία γραφειοκρατική σοβαροφάνεια και έπαιρναν και την έγκριση των πολιτικών προϊσταμένων τους, τι θα γινόταν με την επόμενη παράξενη ιδέα;

4) Εν τέλει, γιατί να πρέπει να κατέχει κάποιος άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού; Πιστεύει ο νομοθέτης ότι δεν μπορεί η (τουριστική) αγορά και η καλή / κακή φήμη του κάθε ξεναγού να ξεσκαρτάρουν τους μεν από τους δε; Ιδίως στην εποχή του διαδικτύου και της ευρείας και εύκολης διάδοσης της πληροφορίας; Και γιατί να μην είναι αυτή η άδεια έστω προαιρετική; Ο "ξεναγός" να υποχρεούται απλώς και μόνο να δηλώνει αν είναι ή δεν είναι πιστοποιημένος (και ο τουρίστας να κάνει την επιλογή του...).

Νομίζω ότι η διατήρηση αναχρονιστικών ρυθμίσεων (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ξεναγού με μεγάλο κόστος εισόδου στο επάγγελμα) και θεσμών (κρατικές σχολές ξεναγών) μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Η πρώτη εξήγηση είναι η συνήθης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις: η διατήρηση της υπάρχουσας δημόσιας γραφειοκρατίας καθώς και των «προνομίων αποκλειστικότητας» που έχουν αποσπάσει οι έως τώρα κατέχοντες την άδεια επαγγέλματος.

Ειδικά όμως σε αυτό τον κλάδο υπάρχει και μια δεύτερη, επιπρόσθετη, ερμηνεία: Το γεγονός ότι οι ξεναγοί, ως επί το πλείστον, δεν είναι εξειδικευμένοι σε κανένα από τα αντικείμενα που διδάσκονται ευνοεί την προσπάθεια άσκησης κρατικού ελέγχου στη γνώση και –στην ουσία– είναι ένα σύστημα άσκησης κρατικής προπαγάνδας (και αποκλεισμού ή περιορισμού της διατύπωσης εναλλακτικών απόψεων). Δέστε για παράδειγμα το ακραίο παράδειγμα που συναντάται σε αρχαιολογικούς χώρους στην Τουρκία (είναι πιο εύκολο να βλέπεις τα σφάλματα του άλλου) σχετικά με τη συστηματική αποφυγή αναφοράς στην «Ελλάδα» και τους «αρχαίους Έλληνες» και προβληματιστείτε για τα κίνητρα του δικού μας νομοθέτη...

Κάτι τέτοιο όμως, πέρα από ανελεύθερο είναι πλέον και μάταιο. Στη σημερινή εποχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, των ταμπλετών, των mp3 players, των εφαρμογών GPS αλλά και των «κλασσικών» (εκτός Ελλάδας) ηλεκτρονικών – ακουστικών συστημάτων ξενάγησης, όπου ο καθένας μπορεί να έχει στ’ αυτιά του τα ακουστικά και να ακούει στο δικό του ρυθμό μια ξενάγηση, δεν φαντάζει ως απέλπιδα, οπισθοδρομική και ενδεικτική ανασφάλειας η όποια προσπάθεια απαγόρευσης και λογοκρισίας;

Με τα παραπάνω δεν αρνούμαι το πιθανό όφελος που θα είχε η ύπαρξη κάποιου είδους εκπαίδευσης ή πιστοποίησης γνώσεων ή κατάρτισης για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ξεναγοί. Αυτή όμως η εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι προαιρετική και να θεωρείται απλώς ένα επιπλέον προσόν (εφόσον αποδεικνύεται και στην πράξη ως τέτοιο...) για τους κατόχους της. Στις περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητο να διαθέτεις επίσημη εκπαίδευση για να εργαστείς ως ξεναγός ενώ σε ελάχιστες πόλεις απαιτείται σύντομη εκπαίδευση (π.χ. ενός μήνα). Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αρκεί η επιτυχία σε εξετάσεις (που διοργανώνονται από το κράτος αρκετές φορές το χρόνο) ή η πιστοποίηση βάσει του σχετικού προτύπου ISO ή αδειοδότηση βάσει γνώσης ξένων γλωσσών και πανεπιστημιακού πτυχίου. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Γαλλία) απαιτείται (αν κάποιος δεν κατέχει άλλα πτυχία) η φοίτηση σε σχολή διάρκειας ενός έτους. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτούνται και εξετάσεις και σπουδές δυόμισι ετών που συνιστούν μέγιστο και αδικαιολόγητο εμπόδιο εισόδου στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

27 σχόλια:

 1. υπαρχει στό αρθρο αυτό αγρια υποτιμηση στό επαγγελμα τού ελληνα ξεναγού,θεωρει οτι τά δυομιση χρονια σπουδων ειναι ανωφελα και οτι ειναι τοσο ευκολη νά γίνει που τό επιπεδο....δημοσιας τουαλετας του βερολινου να ξεπερναει καθε οριο ακομα και ευπρεπιας απο τον mantz!Μέ τήν ιδια λογικη ο γιατρος δεν πρεπει να σπουδασει ολα αυτα τα χρονια , να κανει κατ ευθειαν εξιδεικευση και να γινεται ας πουμε ορθοπαιδικος η εντερολογος γιατι θα χασει χρονια απο την...ζωή του!Η ο υδραυλικος η ηλεκτρολογος να αυτοσχεδιαζει....γιατι η γνωση στα θρανία ..ειναι χασιμο χρονου απο την ζωη μας κατα την αποψη του mantz....Σέ καμμια χωρα της ευρωπης δεν γινονται αυτα!Η Συγκρηση με ΗΠΑ ειναι ατυχης αγαπητε η ελλαδα εχει 33000 αρχαιολογικους χωρους και τεραστια και αξεπεραστη ιστορια.Καί οταν πας στό μητροπολιτικο μουσειο της νεας Υορκης μπροστα σε ενα αρχαιοελληνικο βαζο τό σωστό ειναι να παρεις καποιον ξεναγο αν θελεις βεβαια αλλιως πας κατευθειαν για κανα...κοψιδι και αφηνεις αυτούς τους βαρετους ξεναγους νά ασχολουνται μέ την βαρετη ελληνικη ιστορία και κουλτουρα!Επισης νά πεις τους γαλλους και ιταλους οτι κακως η σχολη ξεναγων τους ειναι τοσο δυσκολη και χρονοβορος γιατί στήν ελλαδα ...ξερουμε καλυτερα!!! Μετα τιμης σωτηρης Ηλιοπουλος...ξεναγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @sotiris: Η απάντησή σας θεωρώ ότι δικαιώνει τη λογική του άρθρου μου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι θα μπορούσα κι εγώ ο ίδιος να περιμένω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ χρήστη mantz(σας απευθύνομαι έτσι διότι δεν έχετε κάνει γνωστό το όνομα σας),

  Oνομάζομαι Διονύσης Φλεβοτόμος, είμαι κι εγώ διπλωματούχος ξεναγός και τελείωσα τη Σχολή ξεναγών Αθήνας πριν 5 χρόνια ενώ πριν από αυτό είχα αποκτήσει πτυχίο αρχαιολογίας από το πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Αυτή τη στιγμή τελειώνω μεταπτυχιακό στην πολιτιστική διαχείριση στο Πάντειο πανεπιστήμιο.Αναφέρω όλες τις σπουδές μου, όχι με διάθεση κομπασμού, διότι πιστεύω ότο έχω μέτρο σύγκρισης και αξιολόγησης ενός προγράμματος σπουδών όπως αυτό της σχολής ξεναγών.
  Απαντώ στο άρθρο σας διότι έχει αρκετές ανακρίβειες και παραλείψεις ενώ θεωρώ ότι δεν είναι αντικειμενικό αλλά αρνητικά φορτισμένο απέναντι σε ένα κλάδο σοβαρών επαγγελματιών.
  Συγκεκριμένα:
  -Σχετικά με τη σχολή ξεναγών παραλείψατε να αναφέρετε ότι τα 9 κύρια μαθήματα (κλασική αρχαιολογία, βυζαντινή,ιστορία τέχνης κ.α) αποτελούνται από 120 θεωρητικές ώρες καθώς και πολλές επισκέψεις σε μουσεία και 100 ημέρες εκδρομών σε όλη την Ελλάδα.Ο μέσος όρος των 40 ωρών που υπολογίσατε είναι ένας απλός υπολογισμός,κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων η οποία έχει περισσότερο σαν σκοπό να ισοπεδώσει τη Σχολή και όχι να παρουσιάσει την πραγματική εικόνα του προγράμματος σπουδών.
  -Αξίζει να αναφερθεί ότι το εύρος των σπουδών είναι τέτοιο ώστε οι ,μελλοντικοί ξεναγοί, φοιτητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικειμένου τους, καλούμενοι να ξεναγήσουν χώρους διαφορετικών ιστορικών περιόδων (πχ. ο τετραήμερος κλασικός γύρος-tour- περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους της προιστορικής,κλασικής και βυζαντινής περιόδου) και tour ειδικού ενδιαφέροντος (πχ. θρησκευτικός τουρισμός κα.).
  Οι γνώσεις ιστορίας και αρχαιολογίας αποτελούν τμήμα της δουλειάς του ξεναγού και όχι το μοναδικό αντικειμενό του. Η παρακολούθηση μαθημάτων,όπως για παράδειγμα αυτά της ορθοφωνίας,της ψυχολογίας του τουρίστα και άλλα ,οπλίζουν τους μελλοντικούς ξεναγούς με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας οποιοδήποτε tour σε όλη την ελληνική επικράτεια και να χειριστούν οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Για περαιτέρω πληροφορίες σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα του ΟΤΕΚ, όπου υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των σχολών ξεναγών της Ελλάδας.

  -Αναφέροντας παραδείγματα άλλων χωρών παραλείψατε τη Μεγάλη Βρετανία, μία χώρα γνωστή για την ελεύθερη αγορά της, η οποία έχει ένα σύστημα πιστοποίησης ξεναγών ίδιο με το δικό μας , δηλαδή η πιστοποίηση του ξεναγού δίνεται μόνο σε απόφοιτους τη αντίστοιχης σχολής και όχι σε οποιονδήποτε πτυχιούχο. ( Σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα www.blue-badge-guides.com ). Όσον αφορά στις ΗΠΑ, υπάρχουν ξεναγοί στις ιστορικές πόλεις της ανατολικής ακτής (πχ.Βοστώνη, Ουάσιγκτον) και μόνον. Στην υπόλοιπη χώρα δεν υπάρχει πιστοποίηση ξεναγών διότι οι πόλεις είναι σύγχρονες και δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ή ιστορικά αξιοθέατα. (Σας μεταφέρω τα λόγια Αμερικανίδας ξεναγού την οποία και είχα ξεναγήσει στην Αθήνα).

  -Καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι πέραν από τις υποχρεωτικές σπουδές για την απόκτηση της άδειας ξεναγού στην Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε χρόνο σεμινάρια και εκδρομές επιμορφωτικού χαρακτήρα από τον ΟΤΕΚ και την ΠΟΞΕΝ για τους επαγγελματίες ξεναγούς. Πολλοί από τους συναδέλφους μου επίσης, επιλέγουν να συνεχίσουν με περαιτέρω σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να εξειδικευτούν σε κάποιον τομέα στον οποίο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  -Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι το επάγγελμα του ξεναγού δεν αποτελεί «κλειστό» επάγγελμα διότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στην πιστοποίηση μέσω της σπουδής στη σχετική σχολή, όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό τομέα που προυποθέτει τη σπουδή με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων για την εξάσκηση αυτού.

  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,
  Φιλικά,
  Διονύσης Φλεβοτόμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ξεναγός συνοδεύει ημεδαπούς (Έλληνες) και αλλοδαπούς επισκέπτες και περιηγητές ερμηνεύοντας την ιστορία του τόπου και των μνημείων του (όλων των εποχών). Γενικά παρέχει πληροφορίες για την οικονομική, πολιτιστική και λοιπή ζωή της χώρας.Συχνά δε είναι αναγκασμένος, εκ των πραγμάτων, να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα! Είναι σαφές ότι μπορεί να χαρακτηρισθεί πρεσβευτής εσωτερικού. Όπως κάθε μέλος διπλωματικής αποστολής έτσι και ο ξεναγός οφείλει να δίνει στους ανθρώπους που συνοδεύει τις διαστάσεις του έθνους, της χώρας και του πολιτισμού που αυτοί επισκέπτονται. Η πρεσβευτική δυνατότητα του ξεναγού είναι σαφής καθώς οι πληροφορίες που παρέχει έχουν αμεσότητα και απευθύνονται σ' ένα κοινό προδιατεθειμένο να ακούσει και σε μεγάλο βαθμό να τις αφομοιώσει. Συνεπώς πρόκειται για μία εργασία που απαιτεί διαρκή ενημέρωση και μεγάλη υπευθυνότητα.
  Δεν είναι τυχαίο ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών της Ελλάδας έχει χαρακτηρισθεί από το Ετρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOR) ως το αρτιότερο στην Ευρώπη! Το επίπεδο της εκπαίδευσης του ξεναγού στην Ελλάδα είναι άρτιο και υψηλό.
  Επίσης, ακριβώς λόγω της επαφής του με τους αλλοδαπούς επισκέπτες της χώρας, ο ξεναγός γρήγορα όσο κι οι διπλωμάτες, γνωρίζει την ενημέρωση και την εικόνα που έχουν οι αλλοδαποί για την Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα (την εκπαίδευση, τις γνώσεις και την επίσημη ενημέρωση που επιβάλλεται) ώστε να αποκαθιστά την αλήθεια.
  Το σχέδιο νόμου που επιχείρησε να προωθήσει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης πριν ενημερωθεί επαρκώς(με τίτλο "Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις") , θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε πτυχιούχο Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι άνεργος,μέχρι να βρει δουλειά να ξεναγεί στη χώρα μας, μόνο στη χώρα μας από όλες τις χώρες της Ε.Ε., χωρίς ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση της γνώσης ελληνικής γλώσσας και ξένων γλωσσών εκτός των άλλων προϋποθέσεων.
  Στην ουσία το εν λόγω σχέδιο νόμου θα καταργούσε το επάγγελμα του ξεναγού αφού θίγει αντισυνταγματικά και αντίθετα προς το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία της Ε.Ε 2005/36 και ΕΝ 15565) τα επαγγελματικά δικαιώματα των ξεναγών.
  Καταργώντας το επάγγελμα του ξεναγού, η κυβέρνηση που προτείνει και οι νομοθέτες μας (βουλευτές), θα άνοιγαν την πόρτα στην αντιεθνική προπαγάνδα μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Θα άνοιγαν όχι κερκόπορτα αλλά πύλη σε άτομα που ξεναγώντας σε όλες τις περιοχές και τα μνημεία θα μπορούν να χειρίζονται τα ευαίσθητα εθνικά μας θέματα κατά βούληση και συμφέρον.
  Η Τουρκία και η ΠΓΔΜ για λόγους εξωτερικής πολιτικής επιβάλλουν πολύ ψηλά πρόστιμα σε μη επίσημους ξεναγούς που επιχειρούν να ξεναγήσουν στις χώρες αυτές.
  Και ρωτώ, αν αυτό το σχέδιο νόμου περνούσε ή περάσει στο μέλλον και οι ξεναγοί προσθετούν στους άνεργους χάνοντας την εργασία τους, η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κερδίσουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε Kynorodi,
   Συνοπτικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ένα μ ενοχλεί..Ο πατριωτισμός !!"θα άνοιγαν την πόρτα στην αντιεθνική προπαγάνδα μέσα στην ίδια μας τη χώρα". Λες και περιμένουν πότε θα έρθουν τουρίστες στην Έλλάδα, για να το κάνουν αυτό. Αυτό γίνεται από άλλα μέσα πολύ πιο μαζικά...αν πχ, έρθει ένα γκρου Τούρκων στην Έλλάδα με συνοδό, και προσλάβουν ξεναγό επίσημο που θα τους τα πει "πατριωτικά", τι λέτε, δεν θα κάνει μετά μέσα στο λεωφορείο τα αντίστοιχα ΑΝΤΙΘΕΤΑ σχόλια ο συνοδός τους? Φυσικά θα τα κάνει και όλη η πατριωτικά σας συμπεριφορά, πάει στον βρόντο !!! Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας για επαγγελματικούς και μορφωτικούς σκοπούς και ΟΧΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ..
   ΛΥΔΙΑ { Ελληνίδα επίσημη αδειούχος ξεναγός στην Ισπανία , που μέσω της δουλειάς μου εδω στην Βαρκελώνη εξυμνώ το έργο των Ελλήνων αποίκων υποτιμώντας τους γηγενείς-κοινώς κάνω αντεθνική προπαγάνδα στην Ισπανία ΥΠΕΡ των Ελλήνων, και όμως πέρασα τις εξετάσεις ,αφού φοίτησα σε σχολή και πήρα πτυχίο και άδεια !!!

   Διαγραφή
 5. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου αποδίδετε κακές προθέσεις επειδή αναφέρω το μέσο όρο ωρών ανά μάθημα και όχι αναλυτικά κάθε ένα νούμερο. Αναφέρω αναλυτικά τα ΦΕΚ ώστε να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τα λεγόμενά μου.
  Τα μαθήματα που εσείς ονομάζετε ως «δευτερεύοντα» είναι αυτά ακριβώς που διαφοροποιούν τους ξεναγούς από ιστορικούς, αρχαιολόγους και όλους τους λοιπούς. Συμφωνώ πάντως ότι είναι χρήσιμο για τον αναγνώστη να μπει η σύνδεση προς το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (και εγώ από το site του ΟΤΕΚ το βρήκα) και την παραθέτω εδώ.

  Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι το τρίτο μιας σειράς άρθρων για τα κλειστά επαγγέλματα και τους περιορισμούς στην εργασία. Η μόνη μου πρόθεση είναι να καταργηθούν όλα τα στεγανά που περιορίζουν την οικονομική ελευθερία, τη δική μου και των συμπολιτών μου.
  Δεν υποβαθμίζω την αξία της γνώσης που δίνεται μέσα από επίσημα κανάλια (π.χ. σχολές). Αντιθέτως, θεωρώ ότι η όποια γνώση έχει πάρει ο καθένας μας, στην όποια σχολή ή πιθανώς και εκτός σχολών, είναι μια πολύτιμη βάση πάνω στην οποία μπορεί να πατήσει για να χτίσει το επαγγελματικό του μέλλον και να κριθεί για τις υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρει στην αγορά. Δεν είναι το μέσο για να περιορίσει την ελευθερία των υπολοίπων, οχυρούμενος πίσω από μια φοβική συντεχνιακή λογική.
  Και για να είμαι και σαφής ως προς τους ξεναγούς ειδικά, δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι υπάρχουν και πολύ καλοί ξεναγοί που προσφέρουν εξαίρετες υπηρεσίες. Εξίσου σίγουρος όμως είμαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι εξίσου άξιοι που θα ήθελαν να εργαστούν στον ίδιο κλάδο και αντιμετωπίζουν (στην Ελλάδα) τα εμπόδια που προανέφερα.

  Ως προς το παράδειγμα της Αγγλίας – δεν σας αποδίδω πρόθεση αλλά – κάνετε λάθος. Οι Blue Badge Guides είναι αυτό ακριβώς που και εγώ αναφέρω: προαιρετικώς εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι ξεναγοί. Και είναι μόνο μία από τις βαθμίδες ξεναγών που απαντώνται στην Αγγλία. Η ανώτερη, αν θέλετε. Κάποια αξιοθέατα επιτρέπουν μόνο σε Blue Badge Guides να εργαστούν εντός τους, αλλά ως εκεί πάνε οι περιορισμοί. Η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό το επάγγελμα αναφέρεται εδώ.
  Δείτε τις παραγράφους Getting in και Entry Routes. Δείτε και εδώ αγγελίες όπου ανοιχτά και με το νόμο προσφέρονται θέσεις εργασίας ξεναγού ακόμη και για φοιτητές: http://www.jobisjob.co.uk/tour-guide/jobs

  Ως προς τις ΗΠΑ, πράγματι απαιτείται πιστοποίηση των ξεναγών (εκπαίδευση για ένα περίπου μήνα, εντατικά) σε 4-5 πόλεις ενώ στα –υπαρκτά και ενδιαφέροντα- αξιοθέατα άλλων πόλεων ή περιοχών μπορεί να δουλέψει ο οποιοσδήποτε θέλει / δηλώνει ξεναγός. Δείτε εδώ (N.O.LA) κι εδώ (N.Y.).

  Λογική παρόμοια με της Ελλάδας υπάρχει ωστόσο (απ’ ότι διαβάζω) στην Ιταλία. Σας παραπέμπω στα σχόλια ενός Ιταλο-Αμερικάνου τουριστικού πράκτορα που νομίζω έχουν ενδιαφέρον: http://www.bestofsicily.com/mag/art282.htm

  Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ κι εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να διευκρινίσω τη λογική του άρθρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ιστοσελίδα που αναρτήσατε για τη Βρετανία είναι μια ιστοσελίδα που περιγράφει επαγγέλματα.
  το επάγγελμα tour guide είναι το αντίστοιχο "συνοδός γκρουπ" ή "αρχηγός γκρουπ" στα ελληνικά για το οποίο δεν χρειάζεται πιστοποίηση ούτε σε καμία από τις δύο χώρες.
  το αντίστοιχο του διπλωματούχου ξεναγού είναι το blue-badge guide για το οποίο χρειάζεται πιστοποίηση τελειώνοντας την αντίστοιχη σχολή.
  στην βρετανία υπάρχουν βέβαια και κατώτερες διαβαθμίσεις για κάποιον που θέλει να ξεναγεί σε ένα μόνο αρχαιολογικό χώρο και θέλει να φοιτήσει λιγότερο στη σχολή. Η σχολή ξεναγών του Λονδίνου είναι πάντως 2 χρόνια και μετα μπορεί κάποιος να ξεναγήσει σε διάφορους ΄χωρους και μουσεία του Λονδίνου και σε κάποιους εκτός ( πχ.stonehenge)Αν κάποιος δεν έχει το blue-badge δεν έχει το δικαίωμα να ξεναγήσει. άρα η άδεια ξεναγού σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωτική.
  σας παραπέμπω και πάλι στην επίσημη ιστοσελίδα των διπλωματούχων ξεναγών της Βρετανίας στο σημείο που αναφέρει καθαρά ότι οι blue-badge guides είναι οι μονοι external guides που μπορούν να ξεναγήσουν σε χώρους όπως το tower of London.Αναφέρει external διότι σε πολλούς χώρους υπάρχουν και υπαλληλοι του μουσείου που κάνουν δωρεάν τουρ
  http://www.blue-badge-guides.com/whyaguide.html

  επίσης η επίσημη ιστοσελίδα του institute of tourist guiding
  http://www.itg.org.uk/

  Εγώ ως απόφοιτος βρετανικού πανεπιστημίου,έχω ιδιαίτερες σχέσεις με τη βρετανία και γνωρίζω περισσότερα για τη συγκεκριμέμενη χώρα.

  Για οποιαδήποτε άλλη απορία για άλλες χώρες της Ευρώπης καλύτερα να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των διπλωματούχων ξεναγών της Ευρώπης

  http://www.feg-touristguides.com/
  εκεί θα βρείτε links για όλες τις χώρες και τα συστήματα πιστοποίησης που έχει η κάθε χώρα.

  Αν έχετε περαιτέρω απορίες ή΄επιθυμείτε περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επισκεπτείτε την ιστοσελίδα του σωματείου ξεναγών
  http://www.tourist-guides.gr/el.aspx

  Φιλικά,
  Διονύσης Φλεβοτόμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να σας θυμίσω ότι οι συντεχνίες, άλλως σωματεία ομοτέχνων, δημιουργήθηκαν, αρχικά, για να διεκδικήσουν εργασιακά δικαιώματα και ασφάλεια, σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος, ακριβώς ό,τι σήμερα ανατρέπουν και ισοπεδώνουν οι κυβερνόντες.
  Το ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης των Ελλήνων ξεναγών είναι άρτιο και υψηλό δεν αποδεικνύεται μόνο εκ του αποτελέσματος (που φαίνεται ότι ενοχλεί) αλλά και από το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών της χώρας μας έχει χαρακτηρισθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτησης (CEDERFOR) ως το αρτιότερο στην Ευρώπη! Είναι κρίμα και άδικο να υποβαθμίζουμε ότι καλό υπάρχει σε τούτη τη χώρα λόγω "περιορισμού της οικονομικής ελευθερίας"!
  Με τη δική σας λογική και τα πτυχία των ΑΕΙ δημιουργούν "περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας" των πτυχίων ΤΕΙ, εξίσωση που δεν δέχεται το ΤΕΕ.
  Επίσης θα μου επιτρέψετε την άποψη ότι τη διαφορά μεταξύ ξεναγού και αρχαιολόγου δεν αποτελούν τα "δευτερεύοντα μαθήματα" αλλά το εύρος. Ο ξεναγός δεν πάει σε βάθος, διότι δεν κάνει έρευνα, δεν εξετάζει μία συγκεκριμένη εποχή, αρχ. χώρο, μνημείο ή μουσείο, εκκλησία ή περιοχή Natura, κλπ. αλλά σε μεγάλο εύρος (μεγάλο εύρος/πλάτος δεν σημαίνει επιφανειακά) και μάλιστα είναι από τη φύση του επαγγέλματος αναγκασμένος να συνδέει/συνθέτει όλες τις ιστορικές εποχές, από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, αφού σκοπός και υποχρέωση του είναι να δίνει στους ανθρώπους που συνοδεύει τις διαστάσεις του έθνους, της χώρας και του πολιτισμού της, ακριβώς όπως κάνει κάθε μέλος διπλωματικής αποστολής. Έτσι ένας οποιοσδήποτε πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής δεν μπορεί να ξεναγήσει χωρίς να έχει την εκπαίδευση του ξεναγού, όπως δεν μπορεί να κάνει τον διπλωμάτη οποιοσδήποτε πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής χωρίς να έχει πρώτα εισαχθεί και φοιτήσει στη Σχολή του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Οι διπλωμάτες χωρίς να είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες (ιστορικοί, αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, γεωλόγοι, κλπ.) κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά, όταν τους το επιτρέπουν, αλλά σύμφωνα με το δικό σας σκεπτικό ανήκουν στο "σύστημα άσκησης κρατικής προπαγάνδας".
  Όσο δε αφορά τις ξεναγήσεις κονσέρβα (από ηλεκτρονικά μέσα) θα προσθέσω μόνο τούτο, πρόκειται για μία ξενάγηση που απευθύνεται ίδια προς όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι δεν είναι του ιδίου γνωστικού επιπέδου. Ένας καλός ξεναγός θα ξεναγήσει διαφορετικά παιδιά του Δημοτικού ή Λυκείου ή φοιτητές ή ομάδες συνταξιούχων ή Φίλων Μουσείων ή Συνέδρια Ιατρών, κλπ. Από την επαφή που έχει με την ομάδα που συνοδεύει καταλαβαίνει πόσα πρέπει να πει, που να σταματήσει, που υπάρχει ενδιαφέρον και πρέπει να επεκταθεί, κάτι που μία μηχανή, τουλάχιστον ακόμη, δεν μπορεί να κάνει, όπως δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει διευκρινήσεις.
  Αναρωτιέμαι μήπως αυτό που πρωταρχικά ενοχλεί είναι η ελευθερία διατύπωσης της αλήθειας για την ελληνική ιστορία και πολιτισμό και όχι ο "περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας" σας.
  Ευχαριστώ για το χώρο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ Mantz,

  Χαίρε από την ακριτική Αλεξανδρούπολη.
  Ωραία τα λες -για κάποιον που δεν γνωρίζει για το θέμα- αλλά σε καμία περίπτωση τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται.

  Τυχαία “έπεσα” στο πολύ ενδιαφέρον blog της Δράσης & δεν σου κρύβω το ότι εντυπωσιάστηκα από τις πολλές, αλλά και εξιδανικευμένες γνώσεις που έχεις γύρω από τις Σχολές Ξεναγών & το επάγγελμα του ξεναγού γενικότερα (σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κανείς θα αναρωτιόταν για τις προθέσεις του συντάξαντος το κείμενο).

  Κάνεις όμως αυτό, που εσύ ο ίδιος πιο πάνω κατακρίνεις.
  Αναφέρεις ότι οι Τούρκοι Ξεναγοί παρουσιάζουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνιά, όπως κάνεις και εσύ, αναλύεις το όλο θέμα από τη δική σου οπτική γωνία και μάλιστα με τον τρόπο που εσύ θέλεις, θα μου επιτρέψεις να σου πω.

  Επίσης, αφού γνωρίζεις τόσα πολλά περί Ξεναγών, σίγουρα θα γνωρίζεις και ότι:

  1. Η Ελλάδα “πουλάει” τεχνογνωσία σε άλλες χώρες (π.χ. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α.) που στέλνουν εκπροσώπους τους στη χώρα μας, για να δουν τη δομή, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών Σχολών Ξεναγών, στην προσπάθεια δημιουργίας ή αναβάθμισης, των δικών τους αντίστοιχων Σχολών.

  2. Τα μεγάλα διεθνή τουριστικά γραφεία πιστοποιούν ότι οι Έλληνες Ξεναγοί είναι από τους καλύτερους του κόσμου.

  3. Οι Σχολές Ξεναγών της Ελλάδος έχουν βραβευτεί ως οι καλύτερες επαγγελματικές σχολές της Ευρώπης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό CEDEFOP και αποτελούν εδώ και χρόνια “παγκοσμίως πρότυπο για την εκπαίδευση των ξεναγών”, σύμφωνα με έκθεση του ίδιου Οργανισμού.

  4. …

  … και άλλα πολλά, τα οποία δεν αναφέρεις..

  Τυχαίο; Δε νομίζω…


  Αλλά “κλειστό” το επάγγελμα του Ξεναγού αγαπητέ Mantz; Από πότε;
  Οποιοσδήποτε επιθυμεί, τελειώνει τη Σχολή Ξεναγών & γίνεται Ξεναγός. Τόσο απλά.

  Διότι με βάση το σκεπτικό σου, θέτω ένα ερώτημα: ως απόφοιτος των εξής Σχολών:
  • Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
  • ΤΕΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • ΑΤΕΙ Οικονομίας & Διοίκησης / Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Σχολής Ξεναγών / Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Μεταπτυχιακό Τουρισμού &
  • Υποψήφιος Διδακτορικός Φοιτητής Τουρισμού

  Θέλω να γίνω δάσκαλος (λέμε τώρα) σε δημοτικό Σχολείο & να διδάσκω στα παιδιά ιστορία, μαθηματικά, λογοτεχνία, γεωγραφία κλπ. τα οποία έχω διδαχθεί & γνωρίζω.
  Μπορώ;
  Σαφέστατα ΟΧΙ.
  Οπότε με το σκεπτικό σου, και το επάγγελμα του δασκάλου, είναι ένα ακόμη “κλειστό επάγγελμα”.
  Για να μην πω για τη θέση του Έλληνα Πρέσβη στη Ρώμη, που εποφθαλμιώ (πάλι λέμε τώρα) ως ιταλόφωνος ξεναγός & δε μπορώ να πάρω, καθότι και το επάγγελμα του Διπλωμάτη είναι “κλειστό” με βάση το σκεπτικό σου…

  Εν κατακλείδι, η Σχολή Ξεναγών αποτελεί το σημαντικότερο θεμέλιο για την τέχνη της ξενάγησης & πάνω σ’ αυτό & ως απόφοιτοι πλέον της Σχολής, καθημερινώς μαθαίνουμε περισσότερα (μελέτη, έρευνα, αλλά και από τους ίδιους τους τουρίστες) και εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας. Και θα ‘μαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα, διότι αν τα ξέραμε όλα δεν θα ήμασταν ξεναγοί, αλλά βιβλιοθήκες!
  Όμως όπως είχε πει και ο συμπατριώτης μου (αρχαίος φιλόσοφος) Δημόκριτος:
  "Ούτε τέχνη, ούτε σοφία είναι εφικτή για κάποιον αν δεν τη διδαχτεί"

  Οπότε αγαπητέ Mantz, καλό θα ‘ναι να αναζητήσουμε αλλού “κλειστά επαγγέλματα”, εκεί που δύσκολα πάει ο νους…

  Ευχαριστώ,

  Ιωαννίδης Αντώνης
  Διπλωματούχος Ξεναγός

  ΥΓ.: Χωρίς να υπονοώ κάτι για τη φώτο δίπλα στο όνομά σου (ψευδώνυμο δλδ), πιστεύω πως είναι ατυχής η σύγκριση του περιεχομένου ενός ελληνικού μουσείου με το περιεχόμενο μιας γερμανικής (αλλά και οποιασδήποτε άλλης) τουαλέτας… αν και ξεναγώ συχνά τουρίστες σε δημόσιες τουαλέτες (βεσπασιανές) στους αρχαίους Φιλίππους και πιστεύω και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. καλημερα σασ/ ειμαι κι εγς ιστορικοσ αρχαιολογοσ και θα ηθελα να μαθω αν μπορς να εργαστω κι εγω ως ξεναγοσ χωρισ ομωσ να εχω τελειωσει τησ χολη ξεναγων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλημέρα, λέγομαι Μαρία Βενάρδου και είμαι διπλωματούχος ξεναγός. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής -

  1)Πώς και γιατί συμπεριλαμβάνετε στα κλειστά επαγγέλματα, ένα επάγγελμα για το οποίο υπάρχει σχολή και μπορεί ο καθένας , όπως έκανα και εγώ, να διαβάσει, να δώσει εξετάσεις και να αποφοιτήσει? Γνωρίζετε τί σημαίνει κλειστό επάγγελμά? Είστε εξοικειωμένος με τόν όρο που προσπαθείτε να περιγράψετε?

  2)Η σύγκριση με σχολές άλλων χωρών είναι πρόχειρη και ατυχής. Επειδή τυχαίνει να έχω ενδριαφερθει να εργαστώ στο εξωτερικό, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι π.χ. στο Λονδίνο, μόνο προαιρετικές ΔΕΝ είναι οι σπουδές και οι εξετάσεις που απαιτούνται και απορώ που χρειάζεται πραγματικά να το γράψω αυτό εδώ και δεν είναι αυτονοητο!

  3)Η έλλειψη εξειδίκευσης στην όποία αναφέρεστε, είναι ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό που χρειάζεται ένας επισκέπτης, κάποιον που να μπορεί να μιλησει τη γλώσσα του για να αναλύσει όχι μόνο την παλαιολόγεια αναγέννηση, τα πρωτοκυκλαδικά ειδώλια και τα ρεύματα της τέχνης αλλά και το συρτάκι, το μουσακά,και τις τοπικές παραδόσεις, χορούς κλπ όπως και να κατευθύνει με ασφάλεια τον επισκέπτη στη διαδρομή του, όλα αυτά ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επισκέπτεται μια χώρα, θέλοντας να δει ΜΙΑ και μονο μια πλευρά της ζωής της, όπως αναφέρατε για τις τουαλέτες του Βερολίνου, ως κάποιο απαύγασμα της πρωτοποριακής ξενάγησης. Να είστε βέβαιος ότι εκτός απο τις τουαλέτες, ο επισκέπτης του Βερολίνου θα πάει και σε όλη την υπόλοιπη πόλη.

  4) Ποιός είστε πίσω από το ψευδώνυμό σας? Μήπως κάποιος απογοητευμένος άνεργος αρχαιολόγος ή ιστορικός τέχνης που θεώρησε ότι πολύ βολικό θα ήταν να ξεναγεί χωρίς τον κόπο της αποφοίτησης απο την σχετική σχολή? Λυπάμαι, αλλά είχα ΔΥΟ συμφοιτητές με πτυχίο αρχαιολόγου, οι οποίοι δικαιούνταν να μην παρακολουθήσουν τα μαθήματα που είχαν ήδη ολοκληρώσει, αλλά όπως είναι ΛΟΓΙΚΟ, κλήθηκαν να εκπαιδευτούν στα υπόλοιπα μαθήματα! Λόγω της εργασίας μου, γνωρίζω αρκετούς αρχαιολόγους και μπορώ να πω με κάθε σεβασμό ότι είναι άψογα εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, και εντελώς ανίδεοι για χιλιάδες επιπλέον ζητήματα που προκύπτουν σε μία ξενάγηση. Το να ξεναγεί κάποιος που μόνο τμηματικά έχει σπουδάσει σε παρεμφερή πεδία, ή που ακόμα και τα έχει διδάξει στη σχολή, αγγίζει τα όρια του παραλόγου για όποιον έχει κάνει έστω και μια ξενάγηση στη ζωή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 5)Όσον αφορά τα περί προπαγάνδας και ομογενοποίησης των ξεναγήσεων, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θεματικές ξεναγήσεις γίνονται και συχνά, κάθε ξεναγός πάντα επιλέγει αυτόνομα τα θέματα και την παρουσίασή τους, ενώ οι ίδιοι οι επισκέπτες συχνά καθορίζουν την ξενάγηση. Διαφορετική προσέγγιση χρειάζεται για ένα γκρουπ ηλικιωμένων, ένα σχολείο, ένα αναρριχητικό σύλλογο κλπ. Οπότε, μην ανησυχείτε, η ίδια η φύση της εργασίας μας αποτρέπει την ομοιομορφία, την ισοπέδωση και την προπαγάνδα όποιου είδους. Δεν είμαστε μηχανήματα αν και από ότι φαίνεται θα θέλατε να είμαστε, μια και προτιμάτε να ακούτε πανομοιότυπες ηχογραφημένες ξεναγήσεις - κονσέρβα, τη στιγμή που ο επισκέπτης επιθυμει πέρα από όλα τα άλλα, να έχει και μια ανθρώπινη επαφή με έναν ντόπιο, και εκτιμά το προσωπικό στοιχείο ενός ξεναγού αντί για την δική σας πρόταση- κονσέρβα.

  6) Αναγκάζομαι να ζητήσω το ονοματεπώνυμό σας και το επαγγελμά σας. Εφόσον είστε υπεύθυνος για ένα τόσο καυστικό και απαξιωτικό άρθρο, οφείλετε να έχετε το θάρρος του ανοιχτού διαλόγου. Διότι δεν είναι δυνατόν, το επάγγελμα για το οποίο έγώ μόχθησα για χρόνια, να διασύρεται και να μειώνεται ακριβώς τόσο, όσο χρειάζεται ώστε όρισμένοι επιτήδειοι να εισχωρήσουν σε αυτό πλαγίως, και χωρίς να κοπιάσουν καθόλου, άνετα και αβίαστα, ποδοπατώντας αυτονόητα δικαιώματα. Όποιος πραγματικά θέλει να γίνει ξεναγός, ας κάνει ότι έκανα και εγώ και συνάδελφοι αρχαιολόγοι και πτυχιούχοι άλλων σχολών. Κι εγώ η ίδια έχω προηγούμενο πτυχίο στην τέχνη, αλλά δεν απαίτησα να γίνω π.χ. καθηγήτρια καλλιτεχνικών, εφ'οσον το πτυχίο μου δεν με κάλυπτε νομικά! Ούτε ζήτησα να θεωρηθεί η Καλών Τεχνών προαιρετική επειδή δεν με βόλευε! Αντιθέτως, ΑΦΙΕΡΩΣΑ και όχι "έχασα" όπως εσείς λέτε, τρία χρόνια από τη ζωή μου για να μπορέσω να κάνω αυτό που επιθυμώ, μια εργασία που φυσικά η πείρα και τα χρόνια θα την βελτιώνουν, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Άρθρα όπως το δικό σας, γραμμένα αφ' υψηλού, και από την ασφάλεια του καναπέ σας, δείχνουν έναν άνθρωπο πικρόχολο, ύποπτα ανώνυμο και το λιγότερο ανίδεο για όσα αφορούν το επάγγελμα που επέλεξα ως κύρια δραστηριότητα μου. Ελάτε πρώτα στα λιμάνια και στα μουσεία να δείτε από κοντά πως γίνονται αλήθεια οι ξεναγήσεις και τι ζητούν οι τουρίστες, και μετά να θεωρήσετε τον εαυτό σας ικανό να σχολιάσει τις συνθήκες εργασίας μου. Απαιτώ να γνωρίζω ποιός χλευάζει τους κόπους μου και το μέλλον μου, ελαφρά τη καρδία για να περνάει την ώρα του στο διαδίκτυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Επίσης αγαπητέ , το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε αφού τόσο ενδιαφέρεστε για το επάγγελμα μας, είναι να είστε σε θέση να διαχωρίσετε τον ξεναγό από τον συνοδό, ειδικά όταν αναφέρεστε σε νομικές διατάξεις, εκπαίδευση κλπ. που αφορούν τα δύο επαγγέλματα, και όχι να αναμιγνύετε τις πληροφορίες όπως σας βολεύει για να υποστηρίξετε τα αμφίβολης προέλευσης επιχειρήματά σας.

  Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, και ακόμα κι αν υποθέσω οτι οι προθέσεις σας είναι αγνές, τότε μόνο μπορώ να αναρωτηθώ, εσείς ο ίδιος καταλαβαίνετε υπερ ποιών επιχειρηματολογειτε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Εκ των υστέρων είδα κάποια επιπλέον σχόλια στα οποία πολύ συνοπτικά απαντώ. Εν πάσει περιπτώσει, από 2 Ιουλίου 2011 ισχύει η απελευθέρωση του επαγγέλματος του ξεναγού.

  @kynorodi: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω τόσες λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο του 2009 αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχω ως πρότυπα την ΠΓΔΜ και την Τουρκία, οι οποίες και δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

  @dionysis, @Maria: Είναι σαφές και από το site που μου υποδείξατε (http://www.itg.org.uk/ - οργανισμός πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ξεναγούς) ότι το όλο σχήμα είναι σε εθελοντική βάση και όχι σε απαγορευτική όπως ίσχυε στην Ελλάδα ως τώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται (μεταξύ άλλων):
  e] Encouraging those who are active at all levels of the profession to join the Institute. Providing professional services for those who join the Institute,…”

  Colleges and institutions which offer guide training courses, owners of sites and visitor attractions who provide training for their staff, as well as local and regional tourist bodies are encouraged to have their courses accredited by the Institute

  Είναι σαφές επίσης ότι ελληνική νομοθεσία ως τώρα απαγόρευε στον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη που δεν είχε τελειώσει τη διετή σχολή του ΕΟΤ να προσφέρει την οποιασδήποτε μορφής και απόχρωσης «ξενάγηση»: είτε σε κλειστό χώρο, είτε σε ανοιχτό, είτε «περιπατητική», είτε σε συγκεκριμένο σημείο, είτε σε πολλά αξιοθέατα είτε μόνο σε ένα, είτε part-time είτε full-time. Αυτό λέγεται κλειστό επάγγελμα και ας μην παίζουμε με τις λέξεις.

  Επίσης, κάποιος συνομιλητής επισείει τον κίνδυνο να μπουν στη χώρα και να ξεναγούν «οι εχθροί του έθνους» ενώ άλλοι συνομιλητές δεν βλέπουν καμία προσπάθεια ούτε δυνατότητα κρατικής προπαγάνδας και φίμωσης διαφορετικών απόψεων.
  Διακρίνετε την αντίφαση;

  Τέλος, ομολογώ ότι μου προξενεί αλγεινή εντύπωση η τάση συνωμοσιολογίας και αναζήτησης καταχθόνιων εχθρών που διέπει ορισμένους συνομιλητές (οι οποίοι κατά τα άλλα διαθέτουν και αρετές διπλωμάτη...). Αρθρογραφώ σε ιστολόγια δέκα χρόνια με το συγκεκριμένο ψευδώνυμο και είναι η πρώτη φορά που διακρίνω τέτοια πρεμούρα να «αποκαλυφθεί» το όνομά μου (γνωστό στους διαχειριστές του σάιτ και σε πολλούς άλλους έτσι κι αλλιώς). Να υποθέσω ότι πρόκειται για ένδειξη ανασφάλειας ή ανησυχίας από τις επισημάνσεις μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ mantz εγω δεν είμαι ξεναγός αλλά δημοσιογράφος, όμως διάβασα τις πολύ καλά διατυπωμένες απόψεις των παραπάνω ξεναγών.

   Επέτρεψε μου να σου πω ότι αυτή την εμμονή σου να επιμένεις στο να θεωρείς κλειστό επάγγελμα το επάγγελμα των ξεναγών, μετά απο όσα σου ανέφεραν τόσο διεξοδικά οι παραπάνω ξεναγοί, χαλάει την πολύ ωραία και ενημερωτική σε υψηλό τόνο συζήτηση που βλέπω εδώ.

   Το λιγότερο -κατα την γνώμη μου- είναι να ζήταγες συγνώμη και να διόρθωνες κάποια απο τα σημεία του άρθρου σου.

   Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ όποιους γράψατε σ αυτό το άρθρο που με τον τόνο και τον τρόπο σας δείξατε το υψηλό σας επίπεδο.

   Ασφαλώς και πρέπει να θεσμοθετηθούν σε κάθε χώρα κάποια πράγματα και να διαχωριστούν με επιστημονική κατάρτιση, ώστε να διαχωρίζεται αυτός που ξεναγεί σε αρχαιολογικούς χώρους, από αυτόν που συνοδεύει τον κόσμο στην νυκτερινή ζωή της πόλης η σε κάποια εκδρομή.

   Ο νόμος επίσης θέλει κάποιες διευκρινίσεις ώστε να γνωρίζει και ο επισκέπτης το επίπεδο αυτού που του κάνει την ξενάγηση είτε με τον επιστημονικό τίτλο του ξεναγού είτε με την συγκαλυμμένο τίτλο του συνοδού.

   Η πολιτεία αν πράγματι ενδιαφέρονταν να προβάλει τα σημεία ενδιαφέροντος της θα πρόβαλε πρώτη στους επισκέπτες, το επίπεδο των γνώσεων των επίσημων ξεναγών της που έχει αδειοδοτήσει, ετσι θα μάθαινε ο επισκέπτης την διαφορά του επαγγελματία από τον ερασιτέχνη και στην συνέχεια θα ήταν ελεύθερος να διαλέξει μόνος του αυτόν που θα του μιλήσει για τον τόπο η το σημείο που θέλει να επισκεφθεί.

   Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει ελευθερία ο καταναλωτής να διαλέξει ποιος θα του μιλήσει για τον τόπο που επισκέπτεται, αλλά πρέπει να γνωρίζει και ποιος είναι αυτός που τον συνοδεύει και το επίπεδο των γνώσεων του.

   Νομίζω ότι τέθηκε σωστά το θέμα ότι ο ξεναγός παίρνει γενικές γνώσεις από την βασική του εκπαίδευση αλλά πρέπει να κάνει πολύ δουλειά ο ίδιος μετά από τις σπουδές του για να εκτελεί καλά το επάγγελμα του. Εξ αυτού είναι σίγουρο ότι κάποιος που θα μελετήσει καλά και θ αφοσιωθεί σ αυτό που κάνει –χωρίς να έχει τελειώσει την σχολή ξεναγών- θα μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ αυτούς που κρύβονται πίσω από ένα πτυχίο και σταματάνε να εξελίσσονται σαν άνθρωποι και σαν επιστήμονες.

   Ευχαριστώ
   Παύλος Κριαράς
   Ερευνητής – δημοσιογράφος

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ mantz εγω δεν είμαι ξεναγός αλλά δημοσιογράφος, όμως διάβασα τις πολύ καλά διατυπωμένες απόψεις των παραπάνω ξεναγών.

   Επέτρεψε μου να σου πω ότι αυτή την εμμονή σου να επιμένεις στο να θεωρείς κλειστό επάγγελμα το επάγγελμα των ξεναγών, μετά απο όσα σου ανέφεραν τόσο διεξοδικά οι παραπάνω ξεναγοί, χαλάει την πολύ ωραία και ενημερωτική σε υψηλό τόνο συζήτηση που βλέπω εδώ.

   Το λιγότερο -κατα την γνώμη μου- είναι να ζήταγες συγνώμη και να διόρθωνες κάποια απο τα σημεία του άρθρου σου.

   Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ όποιους γράψατε σ αυτό το άρθρο που με τον τόνο και τον τρόπο σας δείξατε το υψηλό σας επίπεδο.

   Ασφαλώς και πρέπει να θεσμοθετηθούν σε κάθε χώρα κάποια πράγματα και να διαχωριστούν με επιστημονική κατάρτιση, ώστε να διαχωρίζεται αυτός που ξεναγεί σε αρχαιολογικούς χώρους, από αυτόν που συνοδεύει τον κόσμο στην νυκτερινή ζωή της πόλης η σε κάποια εκδρομή.

   Ο νόμος επίσης θέλει κάποιες διευκρινίσεις ώστε να γνωρίζει και ο επισκέπτης το επίπεδο αυτού που του κάνει την ξενάγηση είτε με τον επιστημονικό τίτλο του ξεναγού είτε με την συγκαλυμμένο τίτλο του συνοδού.

   Η πολιτεία αν πράγματι ενδιαφέρονταν να προβάλει τα σημεία ενδιαφέροντος της θα πρόβαλε πρώτη στους επισκέπτες, το επίπεδο των γνώσεων των επίσημων ξεναγών της που έχει αδειοδοτήσει, ετσι θα μάθαινε ο επισκέπτης την διαφορά του επαγγελματία από τον ερασιτέχνη και στην συνέχεια θα ήταν ελεύθερος να διαλέξει μόνος του αυτόν που θα του μιλήσει για τον τόπο η το σημείο που θέλει να επισκεφθεί.

   Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει ελευθερία ο καταναλωτής να διαλέξει ποιος θα του μιλήσει για τον τόπο που επισκέπτεται, αλλά πρέπει να γνωρίζει και ποιος είναι αυτός που τον συνοδεύει και το επίπεδο των γνώσεων του.

   Νομίζω ότι τέθηκε σωστά το θέμα ότι ο ξεναγός παίρνει γενικές γνώσεις από την βασική του εκπαίδευση αλλά πρέπει να κάνει πολύ δουλειά ο ίδιος μετά από τις σπουδές του για να εκτελεί καλά το επάγγελμα του. Εξ αυτού είναι σίγουρο ότι κάποιος που θα μελετήσει καλά και θ αφοσιωθεί σ αυτό που κάνει –χωρίς να έχει τελειώσει την σχολή ξεναγών- θα μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ αυτούς που κρύβονται πίσω από ένα πτυχίο και σταματάνε να εξελίσσονται σαν άνθρωποι και σαν επιστήμονες.

   Ευχαριστώ
   Παύλος Κριαράς
   Ερευνητής – δημοσιογράφος
   http://greece365.net/travel/index.php

   Διαγραφή
 14. επομένως τώρα με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, μπορεί κάποιος να δουλεύει ως ξεναγός χωρίς να έχει τελειώσει τη σχετική σχολή? εκδίδεις μπλοκ παροχής υπηρεσιών ξεναγού και τέλος? ύστερα αφήνεις τους πελάτες και το διαδίκτυο να σε κρίνει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. τελικά η απελευθέρωση του επαγγέλματος σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να εργασθεί ως ξεναγός χωρίς να έχει πιστοποιημένες σχετικές σπουδές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ermina: Λυπάμαι που έγραψα παραπάνω ότι το επάγγλεμα απελευθερώθηκε. Τελικά όπως μαθαίνω οι Yunanηδες γραφειοκράτες και πολιτικάντηδες πάλι έκαναν μια ακόμη απατεωνιά και το επάγγελμα εξακολουθεί στην πράξη να παραμένει κλειστό (μόνο απόφοιτοι της σχολής 4ους φοίτησης του ΕΟΤ). Μία ελπίδα μόνο υπάρχει και αυτή είναι σε πολιτικό επίπεδο: η συγκρότηση μεταρρυθμιστικού μετώπου που θα σαρώσει όλη αυτή την ανασφαλή θανατίλα που μας έχει καθίσει στο σβέρκο. Παραπέμπω εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητέ mantz:
  Ελπίζω κι εγώ να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις που αυτός ο τόπος έχει ανάγκη για να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις που έχει δημιουργήσει ο κρατικός παρεμβατισμός στο τελευταίο,ίσως, σοβιετικού τύπου κράτους της Ευρώπης.
  όσον αφορά το επάγγελμα του ξεναγού, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει εδώ και καιρό την Ευρωπαική οδηγία σίνοντας τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ξεναγό της Ευρωπαικής ένωσης να εργαστεί και εδώ αν θέλει. Να σας υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στη Βρετανία, όπου πέρασα τους προηγούμενους τρεις χειμώνες δεν είχα δικαίωμα να εργαστώ ως ξεναγός διότι προυπόθεση ήταν να έχω τελειώσει τη δικιά τους σχολή ξεναγών. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει σε αυτό τον τομέα.
  Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, γιατί θεωρείτε ακόμα το επάγγελμα κλειστό. Η πιστοποίηση με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές ευρωπαικές χώρες. Η Ελλάδα, ως όφειλε, έχει εφαρμόσει την ευρωπαική οδηγία και δίνει την πιστοποίηση και σε άλλους ξεναγούς της ΕΕ. Αν το θέμα σας είναι να καταργηθεί εντελώς η πιστοποίηση, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαικό επίπεδο και στα αρμόδια ευρωπαικά όργανα.
  Δεν νομίζω, λοιπόν,ότι αυτή η πιστοποίηση συνιστά κρατικό παρεμβατισμό. πιστεύω ότι αποτελεί μια διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα τομέα ζωτικό για την ελληνική οικονομία. ίσως μια μορφή πιστοποίσης θα έπρεπε να υπάρχει γενικά για τα τουριστικά επαγγέλματα. Υπάρχουν οι αντίστοιχες σχολές αλλά επειδή δεν υπάρχει πιστοποίηση μπορεί να ασκήσει τα συγκεκριμένα επαγγέλματα οποισδήποτε με αρνητικά πολλές φορές αποτελέσματα(πχ. σερβιτόροι).
  Πιστεύω ότι το θέμα της πιστοποίησης είναι πιο πολύπλοκο χρειάζεται περισσότερο συζήτηση.
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Προφανως τιποτα δε μαθατε αγαπητε, κρυμενε πισω απο τη βολικη ανωνυμια σας, mantz απο ολες τις πληροφοριες που σας ειχα παραθεσει το 2010 για το ιδιο θεμα. Επιμενετε στη βολικη για την ημιμαθεια σας θεωρια, απαξιωνοντας εναν ολοκληρο επιστημονικο κλαδο και την εκπαιδευση τους, γιατι αυτο βολευει τη κακομοιρια σας και την επιθυμια για βουλγαροποιηση των παντων για να κατεβουμε ολοι στο επιπεδο σας. Get a life που λενε και οι αγγλοσαξονες. Μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι. Μπορει να μη σας εξασφαλισει ενα παρεργο ως διπλωματουχος ξεναγος,αλλα σιγουρα εξασφαλιζετε θεση στον ουρανο.
  Κριτων Πιπερας
  προεδρος σωματειου διπλωματουχων ξεναγων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια και αναφέρθηκε το ανατολικό μπλόκ για όποιους δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην γειτονική μας Βουλγαρία, μπορεί κάποιος να τελειώσει μια ταχύρυθμη σχολή σερβιτόρου που θα μάθει σε ελάχιστους μήνες (νομίζω 2-3) πολλά πράγματα.

   Στην συνέχεια είναι ευθύνη της επιχείρησης αν θέλει να προσλάβει πτυχιούχους σερβιτόρους η οποιονδήποτε.

   Αντίστοιχα υπάρχουν πολλές τέτοιες ταχύρυθμες σχολές χωρίς να είναι υποχρεωτικές αλλά στην πράξη ζητούνται από τις επιχειρήσεις κάποιου επιπέδου.

   Λίγο πιο πάνω στην Μολδαβία που είναι φτωχότερη χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης οι φαρμακοποιοί περνάνε κάθε χρόνο εξετάσεις για να διαπιστευτούν για το επίπεδο των γνώσεων τους που δεν σταμάτησαν την μέρα που πήραν το πτυχίο.

   Σε πολλά πράγματα η πρώην σοβιετική ένωση ήταν πιο ελεύθερη και πιο αποτελεσματική από την Ελλάδα που είχε κάποια στεγανά τα οποία δεν είναι της παρούσης ν αναλυθούν.
   Πάντως προς διευκρίνιση όλων νομίζω ότι κλειστό μπορούμε να πούμε ένα επάγγελμα που δεν έδινε νέες άδειες και όχι αυτό που χρειάζεται κάποια επιστημονική κατάρτιση για να επιτελείται.

   Και εμένα μου πήρα αρκετό χρόνο παραμονής στις χώρες αυτές για να δω το υψηλό τους επίπεδο σε κάποιες δομές.

   Διαγραφή
 19. Οι ξεναγοί έχουν κάνει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας τσιφλίκι τους!
  Οι καθηγητές του Λυκείου σε μια σχολική εκδρομή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δείξουν στους μαθητές τους αυτά που τους διδάσκουν! Στα μουσεία και στους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους είναι υποχρεωμένοι να πάρουν ξεναγό!
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟ!
   Είμαι (σχετικά νέος) εκπαιδευτικός και σας αναφέρω ότι έχω ψάξει το νόμο και έχουμε Δικαίωμα Ξενάγησης κατόπιν αδείας:

   “Δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή βάσει του άρθρου 28 του Ν.3498/ 24-10 2006 «Ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» έχουμε και στην εξής περίπτωση: Εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τους φοιτητές ή σπουδαστές ή τους μαθητές του σχολείου τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για φοιτητές Πανεπιστημίων ή σχολείων και να επιδεικνύεται η λίστα των ονομάτων τους στο εξουσιοδοτημένο όργανο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω, κατ΄ εξαίρεση άδειες ξενάγησης σε εκπαιδευτικούς χορηγούνται από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και ελέγχονται από τους φύλακες των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων καθώς και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο προς το σκοπό αυτό.”

   Και ενώ έχουμε το Δικαίωμα Ξενάγησης στους μαθητές μας, σας πιστοποιώ ότι ένας Ξεναγός (εάν είναι καλός) μπορεί να κάνει καλύτερα ξενάγηση σε ένα χώρο.
   Πέρυσι σε εκδρομή με το σχολείο στη Βεργίνα αποφασίσαμε να πάρουμε ξεναγό για τα παιδιά και ομολογώ ότι πολλά πράγματα δεν τα γνώριζα ούτε και εγώ…
   Μας έκανε εισαγωγή πρώτα έξω και μπήκαμε όταν έδωσαν εντολή οι φύλακες (είχε και άλλα σχολεία). Ήταν περιεκτικός ο λόγος, κατανοητός στα παιδιά, μιλούσε προς τους μαθητές, χωρίς να κοιτάει τις προθήκες (!) -τα ήξερε όλα απ’ έξω- τα παιδιά κοιτούσαν με ενδιαφέρον, και προς το τέλος (μετά από καμιά ώρα περίπου), όταν πήγε να κάνει “κοιλιά” το θέμα, άρχισε να ρωτάει τους μαθητές έξυπνα quiz για κάποια ευρήματα… Πιστεύω άξιζε
   Ενώ άλλα σχολεία χωρίς ξεναγό μας προσπερνούσαν και βγαίναν στο 10λεπτο, γινόταν όχλος, σταματούσαμε την ξενάγηση μέχρι να περάσουν, βγάζανε φωτογραφίες, τους φώναζαν οι φύλακες…
   Σχετικά μάλιστα με την αμοιβή μας είπε ότι για τα σχολεία είναι διαφορετικές οι αμοιβές και το συνολικό κόστος (αν θυμάμαι καλά…) ήταν περίπου 2 € για κάθε μαθητή και το προσθέσαμε στο συνολικό κόστος της εκδρομής.

   Διαγραφή
  2. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟ!
   Είμαι (σχετικά νέος) εκπαιδευτικός και σας αναφέρω ότι έχω ψάξει το νόμο και έχουμε Δικαίωμα Ξενάγησης κατόπιν αδείας:

   “Δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή βάσει του άρθρου 28 του Ν.3498/ 24-10 2006 «Ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» έχουμε και στην εξής περίπτωση: Εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τους φοιτητές ή σπουδαστές ή τους μαθητές του σχολείου τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για φοιτητές Πανεπιστημίων ή σχολείων και να επιδεικνύεται η λίστα των ονομάτων τους στο εξουσιοδοτημένο όργανο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω, κατ΄ εξαίρεση άδειες ξενάγησης σε εκπαιδευτικούς χορηγούνται από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και ελέγχονται από τους φύλακες των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων καθώς και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο προς το σκοπό αυτό.”

   Και ενώ έχουμε το Δικαίωμα Ξενάγησης στους μαθητές μας, σας πιστοποιώ ότι ένας Ξεναγός (εάν είναι καλός) μπορεί να κάνει καλύτερα ξενάγηση σε ένα χώρο.
   Πέρυσι σε εκδρομή με το σχολείο στη Βεργίνα αποφασίσαμε να πάρουμε ξεναγό για τα παιδιά και ομολογώ ότι πολλά πράγματα δεν τα γνώριζα ούτε και εγώ…
   Μας έκανε εισαγωγή πρώτα έξω και μπήκαμε όταν έδωσαν εντολή οι φύλακες (είχε και άλλα σχολεία). Ήταν περιεκτικός ο λόγος, κατανοητός στα παιδιά, μιλούσε προς τους μαθητές, χωρίς να κοιτάει τις προθήκες (!) -τα ήξερε όλα απ’ έξω- τα παιδιά κοιτούσαν με ενδιαφέρον, και προς το τέλος (μετά από καμιά ώρα περίπου), όταν πήγε να κάνει “κοιλιά” το θέμα, άρχισε να ρωτάει τους μαθητές έξυπνα quiz για κάποια ευρήματα… Πιστεύω άξιζε
   Ενώ άλλα σχολεία χωρίς ξεναγό μας προσπερνούσαν και βγαίναν στο 10λεπτο, γινόταν όχλος, σταματούσαμε την ξενάγηση μέχρι να περάσουν, βγάζανε φωτογραφίες, τους φώναζαν οι φύλακες…
   Σχετικά μάλιστα με την αμοιβή μας είπε ότι για τα σχολεία είναι διαφορετικές οι αμοιβές και το συνολικό κόστος (αν θυμάμαι καλά…) ήταν περίπου 2 € για κάθε μαθητή και το προσθέσαμε στο συνολικό κόστος της εκδρομής.

   Διαγραφή
 20. http://www.apagorevetai.gr/apagorevetai/index.php/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%AF

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388096494601470&set=a.116083045136151.20498.108406909237098&type=1&comment_id=961325&notif_t=like

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε τη γνώμη σας!