Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Δυσάρεστες αλήθειες για την Ελληνική οικονομία

Από τις ατελείωτες σελίδες αναλύσεων που έχουν γραφτεί για την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτών που μπαίνουν στην καρδιά του προβλήματος και επιδιώκουν μια ψύχραιμη αποτίμηση της κατάστασης, προτείνοντας επιπλέον ενδεδειγμένα επόμενα βήματα αυτών που χαράσσουν πολιτική. Συνήθως αυτές οι φωνές είναι περιθωριοποιημένες και δεν ακούγονται στο ευρύ κοινό. Αυτοί που επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής (κυβέρνηση, κόμματα αντιπολίτευσης, ΜΜΕ, άλλοι θεσμικοί παράγοντες) επιμένουν σε ρηχές προσεγγίσεις, με έντονη δόση λαϊκισμού αναζητώντας εχθρούς, συνήθως εκτός Ελλάδας και όχι λύσεις. Παρακάτω θα προσπαθήσω να συνοψίσω κάποιες διαπιστώσεις που πιστεύω είναι σημαντικό να εκτεθούν συγκεντρωμένες:
Η Ελληνική οικονομία έχει ουσιαστικά χρεοκοπήσει. Η δανειακή σύμβαση που υπογράψαμε το Μάιο παρατείνει για την Ελληνική οικονομία τεχνητά και μόνο ένα καθεστώς βιωσιμότητας. Το μνημόνιο είναι μέρος μιας δανειακής σύμβασης που βασικό στόχο έχει να επιστραφούν τα χρήματα στους δανειστές. Προϋπόθεση για αυτό είναι να μπουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της χώρας ώστε να μπορέσει αυτή να αποπληρώσει τόκους και χρεολύσια στους δανειστές της. Συμπτωματικά η τακτοποίηση του οίκου μας εξυπηρετεί και τους πολίτες της χώρας. Υπάρχει δηλαδή μια σύμπτωση στόχων μεταξύ Ελλήνων πολιτών και δανειστών τουλάχιστον ως προς αυτό. Το μνημόνιο δεν είναι κάτι στατικό, τροποποιείται και αναθεωρείται αναλόγως των εξελίξεων στην Ελλάδα και στο γενικότερο οικονομικό κλίμα, όπου αυτό επηρεάζει την εφαρμογή του. Μέχρι τώρα, οι στόχοι του κατά βάση επιτυγχάνονται και οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται. Η ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονομία δεν είναι αποτέλεσμα του μνημονίου αλλά της ουσιαστικής της πτώχευσης και της έλλειψης νέων δανεικών για κατανάλωση. Το μνημόνιο διαχειρίζεται μια κατάσταση, δεν την προκαλεί.
Στόχος του μνημονίου είναι να φέρει το έλλειμμα σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή από μόνη της για τη μείωση του χρέους. Η επιμήκυνση, η μείωση των επιτοκίων και τελικά η αναδιάρθρωση (με όποιον τρόπο κι αν επιλεγεί να γίνει) είναι οι επιπλέον ενέργειες που χρειάζονται για τη μείωση του χρέους. Από την άλλη όμως, αυτές δεν καθιστούν την ανάγκη μείωσης του ελλείμματος (και την εφαρμογή του μνημονίου) περιττή, αντίθετα η μείωση του ελλείμματος είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή τους. Κανείς κάτοχος τίτλου Ελληνικού δημοσίου δεν θα κάτσει να διαπραγματευτεί αλλαγή των όρων της συμφωνίας με το Ελληνικό δημόσιο αν δεν έχει πειστεί με σιγουριά ότι το έλλειμμα θα γίνει σχετικά σύντομα πλεόνασμα, οπότε και δε θα χρειαστεί να επαναλάβει την ίδια διαδικασία μετά από λίγα χρόνια. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα μπορεί η Ελληνική κυβέρνηση να ξαναβγεί στις αγορές κεφαλαίου για δανεισμό και όχι νωρίτερα. Η χρονική σειρά λοιπόν είναι μείωση του ελλείμματος το γρηγορότερο δυνατό, εν συνεχεία διαπραγμάτευση για το θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους και τέλος επιστροφή στις αγορές. Το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η αναδιάρθρωση μειώνει την προσπάθεια προσαρμογής δεν έχει δυνατότητα εφαρμογής. Αναφορικά πάντως με την αναδιάρθρωση στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι ο περιορισμός των συνεπειών σε αυτούς που θίγονται απ’ αυτήν. Κι επειδή στις κεφαλαιαγορές έχει ήδη προεξοφληθεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, θεωρώ ότι οι τιμές των μετοχών των τραπεζών και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις τους αντικατοπτρίζουν αυτήν ακριβώς τη υπόθεση. Εκτιμώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο διαχείρισης των συνεπειών ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης στα ασφαλιστικά ταμεία (ελπίζω να το κάνει ήδη με άκρα μυστικότητα). Επιπλέον είναι προφανές ότι η πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, που παραμένουν ανεκμετάλλευτα παράγοντας μόνο δαπάνες, θα προσφέρει φορολογικά έσοδα και απασχόληση συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του χρέους.
Μιλώντας για απασχόληση περνάμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη, η οποία δυστυχώς ούτε νομοθετείται ούτε εξαγγέλλεται. Το ΑΕΠ μιας χώρας είναι το άθροισμα της κατανάλωσης (C), των επενδύσεων (I), των κυβερνητικών δαπανών (G) και των καθαρών εξαγωγών (NX). Στην Ελληνική οικονομία όπως την ξέραμε η κατανάλωση και οι κυβερνητικές δαπάνες ήταν οι πυλώνες της, στρεβλής όπως αποδείχτηκε περίτρανα, ανάπτυξης της οικονομίας. Από δω και πέρα οι κυβερνητικές δαπάνες θα μειώνονται συνεχώς για αρκετά χρόνια. Η κατανάλωση έχει μειωθεί αρκετά ελλείψει άφθονων και φθηνών δανεικών καθώς και λόγω ύφεσης και αντίστοιχων προσδοκιών μελλοντικών εισοδημάτων και δύσκολα θα ανακάμψει και μάλιστα σε καμία περίπτωση στα επίπεδα προ κρίσης. Μας μένουν επενδύσεις και εξαγωγές που θα πρέπει πρώτα να καλύψουν το κενό της μείωσης των (C) και (G) αλλά και να αυξήσουν το εγχώριο προϊόν. Δυστυχώς οι παραγωγικοί πόροι της ελληνικής οικονομίας ήταν προσανατολισμένοι προς το (C) και το (G). Κατά συνέπεια θα λάβει χώρα ένας ριζικός αναπροσανατολισμός τους (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας) προς το (I) και το (NX). Εν ολίγοις κάποιες από τις θέσεις απασχόλησης που καταργούνται, πχ στο λιανικό εμπόριο, δε θα επανέλθουν ποτέ στην οικονομία. Κάποιες άλλες που τεχνητά δεν έχουν καταργηθεί ακόμα (πχ δημόσιοι υπάλληλοι) θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν ώστε να απελευθερώσουν πόρους προς νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να αναπτύξει η Ελληνική οικονομία. Πολλοί άλλοι επαγγελματίες – κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες - θα πρέπει επίσης να αλλάξουν απασχόληση. Χρειαζόμαστε λιγότερους δικηγόρους, μηχανικούς, φαρμακοποιούς, δημοσιογράφους και πολλούς άλλους και πρέπει ν’ αφήσουμε την αγορά να καθορίσει πόσοι είναι αυτοί ώστε άνθρωποι ικανοτήτων και μόρφωσης να μετακινηθούν σε άλλες εξωστρεφείς δραστηριότητες που θα φέρουν την ανάπτυξη. Αυτή η προσαρμογή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη – θα πάρει κάποια χρόνια και είναι ιδιαίτερα επίπονη γι’ αυτούς που τη βιώνουν, παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητη. Τέλος χρειαζόμαστε, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει (χωρίς να χαρίζει, η να επιδοτεί – απλά να μην δημιουργεί προσχώματα) τις επενδύσεις, κυρίως ξένες, που έχει μεγάλη ανάγκη η οικονομία.

1 σχόλιο:

 1. Vasili-
  Pisteyw pws ayta poy anafereis sthn teleytaia paragrafo einai sthn pragmatikothta akribws h pemptousia tou 8ematos; oute to xreos einai, oute h anadiar8rwsh oute ta loipa ligo poly deytereyonta.

  H Ellhnikh oikonomia exei 5 ekat. ergatiko dynamiko ek twn opoion ta 1.3 ekat. einai dhmosioi ypallhloi kai to 15% anergoi (~ 750K). To dimosio den xreiazetai panw apo 300K ypallhlous kai den mporei na plhrwsei parapanw outws h allws. Synepws 1 ekat an8rwpoi (=20% tou synolou) prepei na metaboun ston idiwtiko tomea, syn to 15% anergwn shmera. Syn epishs osous einai pseyto-apasxoloumenoi se douleies oi opoies einai mh-antagwnistikes kai 8a ekleipsoun lian syntomws. Egw topo8etw to synolo peripou sto 45% tou synolikou an8rwpinou dynamikou.

  H dhmiourgia oikonomika antagwnistikwn douleiwn gia to 45% ergatikou dynamikou ths oikonomias einai h metamorfwsh pou prepei na epiteyx8ei edw. Kai einai epishs h apostolh pou den ejetelesan oi politikoi tagoi tis teleytaies 3 dekaeties.

  H diadikasia einai apo epiponh ews 8ewrhtika isws kai akator8wth. Epishs synepagetai terasties zhmies se daneistes tou dhmosiou alla kai tou idiwtikou tomea dioti to profil twn tameiakwn rown profanws allazei ardhn.

  Kaneis den exei ews twra pei thn alh8eia ston Ellhniko lao ey8arsws, alloi giati den thn katalabainoun, alloi dioti thn antimaxontai kai alloi dioti apla pote den lene thn alh8eia.

  Oso h koinwnia den syntassetai pisw apo ayton ton e8niko stoxo, toso pio biaia kai epiponh 8a einai h prosarmogh, h opoia malista 8a epel8ei me th morfh tsounami poly pio syntoma ap'o,ti genika pisteyetai.

  Eimai genika afwnos kai oloena kai pio apogohteymenos oso mera me th mera blepw olous pantaxo8en na analiskontai se triteyonta kai tetarteyonta 8emata anti na prosdiorizoun thn aploystath kai alh8estath ayth dynamikh, poy pleon nomoteleiaka 8a lygisei th xwra.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε τη γνώμη σας!